Innholdsmarkedsføring fra CCT

– Skolten/Bontelabo er Bergens siste mulighet for en sentrumsutvikling tett inntil sentrumskjernen, og derfor er det ekstremt viktig å ta godt vare på denne muligheten, sier Erik Tønjum i Innsatsgruppen for Skolten Havn.

– Man er i dag vitne til stor utbygging på Damsgård og Møllendal, men dette avhjelper ikke problemet i Bergen sentrum. Bykjernen har et grunnleggende problem i at det bor for få mennesker der. I selve sentrum bor det kun rundt 20 000 mennesker, noe som tilsvarer åtte personer per 1000 kvadratmeter. FN Habitat anbefaler minst 15 personer per dekar for å skape gode urbane områder, noe som tilsier at befolkningen i sentrum bør dobles til 40 000 personer, forklarer Tønjum.

Les mer om Skolten Havn-prosjektet på Facebook, eller se film:

Jernbane og havn ut av sentrum

Bergen sentrum har et stort potensiale for utvikling, ettersom både jernbaneterminal og havnevirksomhet i dag legger beslag på store, flotte sentrumsområder. I de aller fleste større byer flyttes nå denne type aktivitet på en naturlig måte ut av bysentra.

– Denne prosessen er i gang også i Bergen. Vi ligger bare noen tiår etter andre, mer handlekraftige byer. Det gjøres i disse dager en stor utredning om hvor fremtidens jernbaneterminal og godshavn for Bergen bør lokaliseres. Slik det ser ut per i dag er det mest sannsynlig at jernbaneterminalen blir lokalisert i Arna, og godshavnen på Sotra, forteller Tønjum.

Les mer om flytteplanene for godsterminalen

Problemer i planene

En flytting av denne logistikkvirksomheten vil frigjøre to viktige områder; Nygårdstangen, hvor dagens jernbaneterminal ligger, og Dokken/Jekteviken hvor godshavnen holder til.

– Problemet med disse områdene er at de begge ligger et godt stykke unna selve sentrumskjernen, noe som gjør at det kan bli utfordrende å knytte dem sammen med eksisterende sentrum. En 10-15 minutters spasertur fra bykjernen vil virke som en barriere som vil begrense menneskeflyten mellom sonene. Dermed vil de nye områdene isoleres noe fra selve bykjernen der folk naturlig befinner seg. I tillegg til disse områdene er det derfor viktig å søke en mer sentrumsnær løsning, påpeker Tønjum.

Les hva BT, BA og NRK skriver om Skolten Havn-prosjektet

– Flytt cruisetrafikken til Dokken/Jekteviken, sier Erik Tønjum, som mener alternativ 1 bør benyttes til bolig-, næring- og kulturformål.

– Flytt cruisetrafikken til Dokken/Jekteviken, sier Erik Tønjum, som mener alternativ 1 bør benyttes til bolig-, næring- og kulturformål.

Sentral sentrumsutvikling

Innsatsgruppen for Skolten Havn mener at en god løsning på deler av disse utfordringene er å samle cruisebåtene på Dokken/Jekteviken: da kan Skolten og Bontelabo utvikles til ny sentrumsbydel.

– Denne nye bydelen vil ligge kun noen hundre meter fra Bryggen, og dermed vil den utgjøre en naturlig utvidelse av sentrumskjernen. En slik utbygging vil dessuten skape liv i den flotte Festningsparken, slik at den også kan bli en mer aktivt brukt del av sentrumskjernen. Nærheten til den kommende Bybanen til Åsane taler også for byutvikling på Skolten, mener Tønjum.

Han legger til at områdene på Dokken er så store - 220 dekar i dag og med stort potensiale for videre utfylling i sjøen - at cruisetrafikken ikke vil blokkere for byutvikling her på et senere tidspunkt.

Slik kan Skolten Havn redde Bergen

Vil gi Bergen tilbake til innbyggerne

– Skolten/Bontelabo er Bergens siste mulighet for en sentrumsutvikling tett inntil sentrumskjernen, og derfor er det ekstremt viktig å ta godt vare på denne muligheten. Politikerne må ta ansvar og påse at det lages en god og helhetlig plan for hele Skolten og Bontelabo-området. Så må det samme etter hvert gjøres for Dokken/Jekteviken og Nygårdstangen. Vi er klar over at mange vil være skeptiske og uenige, men slik var det også i Oslo før de startet utbyggingene i havnene der, og kritikken stilnet etter hvert som de nye områdene tok form, fastslår Tønjum, og kommer med en direkte oppfordring til Bergens politikere:

– Start nå med Skolten Havn, og sørg for at også Bergen kommer i gang med god sentrumsutvikling. La oss ta Bergens eldste og flotteste område fra cruiseturistene og gi det tilbake til byens innbyggere.

Si din mening om prosjektet på Facebook