Innholdsmarkedsføring fra CCT

Ønsker du å bli personlig trener - eller er du allerede personlig trener og vil lære mer? Via fjernstudier kan alle studere PT1 eller PT2 hos Norges Idrettsakademi i Oslo. Foto: NIAK

Christina Gjestvang, daglig leder NIAK

Christina Gjestvang, daglig leder NIAK

Aldri før har så mange nordmenn vært så ivrige på å bruke personlig trener (PT). Stadig flere utdanner seg også til PT. Norges Idrettsakademi (NIAK) sørger for den beste plattformen for de som ønsker å realisere drømmene sine.

– Når populariteten på PT-utdanninger øker, dukker det gjerne opp mange nye utdanningsaktører på kort tid. Alle har ikke like gode forutsetninger for å lære bort faget, sier Christina Gjestvang, daglig leder ved NIAK og forklarer:

– Kropp og fysiologi er to ganske kompliserte fagfelt som krever at trenerne har gode kunnskaper for å kunne gi riktig veiledning. Om man for eksempel ikke tar hensyn til livsstilssykdommer og skader hos kunden, kan man risikere at de trener seg til større skader.

Søk utdanning som personlig trener hos NIAK i dag.

Vi har eksempelvis hatt sykepleiere som vil studere faget fordi de ønsker å ta i bruk trening som behandlingsmetode. Andre velger gjerne studiet bare fordi de er interessert i faget.

Christina Gjestvang, daglig leder NIAK

Anerkjent europeisk utdanning

Initiativtakerne bak NIAK har i flere år jobbet for andre sentrale aktører innen undervisning og kursvirksomhet for helse- og treningsbransjen. PT-utdanningen deres har også de bransjerettete europeiske sertifiseringene (EHFA og EREPS), som gjør det mulig for studentene å jobbe i utlandet.

– Vi tilbyr to ulike studier som går under benevnelsene PT1 og PT2, og begge varer i et halvt år. PT1 er for de som ønsker å bli PT, og krever ikke forhåndskunnskaper utover at man er interessert i faget. PT2 er for de som allerede er personlig trener og ønsker en fordypning i aktivitetslære og ernæring, sier Gjestvang, som selv har en mastergrad fra Norges idrettshøgskole med fordyping i idrettsfysiologi og fysisk aktivitet og helse.

Følg akademiet på Facebook for informasjon og nyttige treningsartikler.

Som personlig trener må du like å jobbe med mennesker og kunne videreformidle treningsglede til andre. Foto: NIAK

Som personlig trener må du like å jobbe med mennesker og kunne videreformidle treningsglede til andre. Foto: NIAK

Gir deg 30 studiepoeng

PT-studiene er organisert som fjernstudier man kan ta på deltid, og inkluderer til sammen åtte helgesamlinger som vil foregå i NIAK sine lokaler ved Heming treningssenter i Oslo.

– Vårt samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane (HISF) gjør at studentene også får 30 studiepoeng for hvert halvår de tar. Rent praktisk betyr det at de først søker opptak hos NIAK og deretter søker opptak hos høyskolen, sier lederen.

Med opptak via HISF kan du få fullt lån og stipend fra Lånekassen. Les mer generell info om studiene ved NIAK her.

Ønsker du å studere ved NIAK kan det være lurt å søke studieplass allerede nå. Foto: NIAK

Ønsker du å studere ved NIAK kan det være lurt å søke studieplass allerede nå. Foto: NIAK

Gjør hobby om til jobb

Blant de som tidligere har søkt seg inn på PT-utdanning hos NIAK, har det også vært personer som jobber innen helsesektoren og personer som er over gjennomsnittet interessert i trening og ønsker å lære mer for sin egen del.

– Vi har eksempelvis hatt sykepleiere som vil studere faget fordi de ønsker å ta i bruk trening som behandlingsmetode. Andre velger gjerne studiet bare fordi de er interessert i faget. Mange av disse ender likevel opp med å jobbe som PT, ettersom de ser hvor spennende og givende jobben kan være, smiler Gjestvang.

Studer studiekalenderen for å finne neste opptak til PT1 eller PT2.

Løpende opptak

Noen tar PT-studier før de starter på idrettsutdanning, fysioterapi, sykepleier, politiutdanning og lignende. Det kan også delvis inngå som første år i noen bachelorgrader. Opptaket av nye studenter skjer fortløpende.

– Vi har allerede fått noen søkere til neste kull på både PT1 og PT2. Har du en drøm om å jobbe som personlig trener er det derfor lurt å være tidlig ute med søknaden, oppfordrer hun.

Søk utdanning som personlig trener hos NIAK i dag.