Innholdsmarkedsføring fra CCT

Spørsmålet er om det er riktig å samle cruisetrafikken på Dokken/Jekteviken (alt.2) i fremtiden, i stedet for å fortsette med kombinasjonsløsningen som eksisterer i dag.

På de travleste sommerdagene kan det være inntil åtte cruiseanløp i Bergen. Kaiområdet på Skolten Bontelabo (SB) som benyttes til cruise-/havneformål er på cirka 20 dekar, og SB sin begrensede størrelse innebærer at det ikke er mulig å samle all cruisetrafikk der.

Et annet viktig punkt i regnestykket er at det, etter utfylling som er ferdig prosjektert, er omtrent 220 dekar areal på Dokken - Jekteviken (DJ). Det er også overveiende sannsynlig at gods- og containervirksomheten på DJ vil flyttes til Sotra  eller til en annen lokasjon utenfor sentrum i løpet av 20 år, slik at store områder kan fristilles til byutvikling og eventuell stor cruisehavn.

Spørsmålet er om det er riktig å samle cruisetrafikken på DJ i fremtiden, i stedet for å fortsette med kombinasjonsløsningen som eksisterer i dag.

Les hva BT, BA og NRK skriver om Skolten Havn-prosjektet

Cruisetrafikken på Skolten/Bontelabo legger i dag beslag på attraktive områder av Bergen sentrum. Men mulighetene for en spennende utvikling for byen er lett gjennomførbare.

Cruisetrafikken på Skolten/Bontelabo legger i dag beslag på attraktive områder av Bergen sentrum. Men mulighetene for en spennende utvikling for byen er lett gjennomførbare.

Fordeler med dagens kombinasjonsløsning - både SB og DJ:

  • En stor del av cruiseturistene settes i land nært sentrum (på SB)
  • En større del av DJ kan utvikles til sentrumsformål når godshavnen flyttes
  • Utnyttelse av dagens fasiliteter på SB

Fordeler med å samle cruisevirksomheten på DJ:

  • SBs nærhet til sentrumskjernen taler for sentrumsutvikling på SB
  • 60-70 dekar park som i dag nærmest ikke er i bruk ved Bergenhus festning vil bli mer tilgjengelig
  • Nærheten til Bybanen gjør SB bedre egnet for sentrumsutvikling
  • SBs kvalitet/utsikt over Byfjorden gjør SB bedre egnet til sentrumsutvikling
  • Potensialet for utfylling på SB gir stor effekt for kommunen, som kan få betalt cirka 1,5 milliarder kroner for sine områder på SB etter utfylling.
  • Bryggen avturistifiseres noe som følge av reduksjon i strømmen av cruiseturister, og gjør hele området mer tilgjengelig for Bergens innbyggere

Politisk vurdering av Skolten

Havneområdet på Skolten og Bontelabo har potensiale til å revitalisere Bergen sentrum, med nye boliger, næringsområder og kulturarenaer.

Havneområdet på Skolten og Bontelabo har potensiale til å revitalisere Bergen sentrum, med nye boliger, næringsområder og kulturarenaer.

Ved å gradvis avvikle dagens kombinasjonsløsning og på sikt samle cruisebåtene på DJ vil Bergen kunne få en ny flott sentrumsbydel tett inntil sentrumskjernen. Dette er viktig for å gjenvinne byens attraktivitet og viktig for Bergen kommune, som kan realisere store inntekter på Skolten.

I 2016 skal forslaget «Skolten Havn» opptil politisk vurdering i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Da må politikerne ta et valg om hvorvidt de ønsker å åpne opp for en ny, attraktiv sentrumsbydel eller ikke.

Innsatsgruppen for Skolten Havn og mange andre engasjerte bergensere vil håpe at politikerne er sitt ansvar bevisst og iverksetter prosessen, slik at Bergen ikke fortsetter å tape sin relative attraktivitet til mer handlekraftige byer i Norge og Nord-Europa. Engasjerte bergensbeboere oppfordres til å la sin stemme bli hørt i denne saken, og gjøre sitt for at Bergen utvikles på en så god måte som mulig.

Si din mening om Skolten Havn

 

Erik Tønjum og Innsatsgruppen for Skolten Havn håper og tror at Bergens befolkning og politikere støtter forslaget om å revitalisere Skolten og Bontelabo til bolig-, nærings- og kulturformål.

Erik Tønjum og Innsatsgruppen for Skolten Havn håper og tror at Bergens befolkning og politikere støtter forslaget om å revitalisere Skolten og Bontelabo til bolig-, nærings- og kulturformål.