Innholdsmarkedsføring fra CCT

VIKTIG Å HA DET GØY: Steria har i år tatt inn 50 graduates som kommer rett fra skolebenken. Arbeidsmiljøet i Steria kjennetegnes av a det er et høyt kompetansenivå, men de ansatte er opptatt av å ha det moro på jobb. Her er graduatene på tur til Sterias hovedkvarter i Paris i mai 2013.

I Great Place To Works (GPTW) kåring av de beste selskapene i Norge å jobbe i, har Steria de siste årene vært inne på topp fem-listen. I år tok de tredjeplassen. Hyggelig, men ingen tilfeldighet, mener HR-direktør Solfrid Skilbrigt.

– Man får ikke fornøyde ansatte over natten. Vi har jobbet helhjertet og bevisst med godt arbeidsmiljø i mange år. Etter hvert har det blitt en naturlig del av kulturen vår. Vi vet at folk trives på jobben, fordi de blir sett, hørt og får utfordrende oppgaver. Men for all del; det er godt å se at de ansatte rapporterer til GPTW at de trives, sier HR-direktøren.

Vært med lenge

FORNØYD: HR-direktør Solfrid Skilbrigt sier at Sterias høye plassering i GPTWs kåring er et resultat av bevisst og helhjertet jobbing for et godt arbeidsmiljø.

FORNØYD: HR-direktør Solfrid Skilbrigt sier at Sterias høye plassering i GPTWs kåring er et resultat av bevisst og helhjertet jobbing for et godt arbeidsmiljø.

Steria er et internasjonalt betrodd konsulentselskap som har levd tett på næringsliv og offentlig sektor i mer enn 40 år. Selskapet er blant de ti største IT-selskapene i Europa.

Selskapet har vokst organisk de siste årene, og regner med økt vekst i tiden som kommer.

– Vi tror det skyldes at vi har evnen til å fornye oss – både i takt med den samfunnsmessige og den teknologiske utviklingen. Som et resultat av det har vi tiltrukket oss kompetente medarbeidere, men også krevende oppdragsgivere, sier Skilbrigt.

Steria lever av å støtte store virksomheter med å forbedre og effektivisere deres prosesser, systemer og infrastruktur.

– Alt for at de skal nå målene sine lettere. Det kan for eksempel gjelde utvikling av bedre tjenester, optimalisering av ressursbruken eller styrket endringstakt, sier hun.

Grundig innføring i Steria-kulturen

Steria består hovedsakelig av høyt utdannede IT-folk. Noen kommer rett fra skolebenken, mens andre kommer fra konkurrenter. Felles for begge kategorier ansatte er at de får en grundig innføring i hva det vil si å være en Steria-konsulent i løpet av de første arbeidsukene.

Skilbrigt legger vekt på at alle medarbeidere skal ha god kjennskap til «Steria-kulturen». For at Steria som bedrift skal få de beste og mest fornøyde ansatte, nevner hun to interne utdanningsløp:

Steria Academy: Egenutviklet skole som går over tre dager. Nyansatte skal lære om kulturen, holdninger og hva deres arbeidsoppgaver vil bestå av, og hva som forventes av dem. «Studentene» vil også få hilse på alle lederne i selskapet, på tvers av avdelingene, for å bli godt kjent med enhetene i selskapet.

Graduate-program: I år tok Steria inn 50 nyutdannede i sitt graduate-program. Det er rekord. Denne typen ansatte får en grundigere innføring i selskapet, men også en opplæring i arbeidslivet generelt. De blir introdusert for ulike nettverk som de på sikt kan dra nytte av, samtidig som det er stort fokus på det sosiale graduatene i mellom. Programmet går parallelt ved vanlig jobb, og blir avsluttet etter ett år med en studietur til Sterias hovedkvarter i Paris.

Les mer på www.steria.no