Innholdsmarkedsføring fra CCT

Nå kan du være med å sørge for at barn får best mulig læringsforhold, både med tanke på byggutforming og pedagogisk utvikling.

Norconsult sin seksjon for skoleplanlegging og skoleutvikling utgjør et ledende fagmiljø innen barnehage- og skoleplanlegging, og har kunder over hele Norge. Seksjonen har også ansvaret for Utdanningsdirektoratet sin nasjonale rådgivingstjeneste for barnehage- og skoleanlegg. Nå søker de en dyktig og erfaren leder som kan utvikle seksjonen videre.

Se stillingsutlysningen for den ledige lederstillingen her

– Gøyal og givende jobb

Dan Lysne sier at den som overtar jobben hans har mye å glede seg til.

Dan Lysne sier at den som overtar jobben hans har mye å glede seg til.

Dan Lysne har vært leder for Skole-seksjonen siden den ble etablert for åtte år siden, men ønsker nå å overlate lederansvaret til noen andre mens han fokuserer på å jobbe med de mange kundeoppdragene han har.

– Det er en utrolig gøyal og givende jobb å være leder for Norconsult Skole, og den som overtar min jobb kan glede seg. Vår oppgave er å hjelpe våre kunder med å planlegge bygg med rett størrelse på rett sted til rett tid. Byggene skal være tilpasset alle fremtidige brukere, både i og utenom skoletid, men viktigst av alt er at de må være best mulig tilrettelagt for læring - derfor har seks av de elleve medarbeiderne i seksjonen pedagogisk bakgrunn. Gjennom god planlegging og mye brukermedvirkning finner vi de beste løsningene for kunden, og det er veldig interessant og variert arbeid, frister Lysne.

Les mer om Norconsult Skole

Det er viktig å tilrettelegge for at alle skal kunne få best mulig tilpasset læring. Derfor er koblingen mellom arkitektur og pedagogikk viktig for Norconsult.

Det er viktig å tilrettelegge for at alle skal kunne få best mulig tilpasset læring. Derfor er koblingen mellom arkitektur og pedagogikk viktig for Norconsult.

Tett samarbeid og flat struktur

Godt samarbeid er viktig i de fleste sosiale sammenhenger,.

Godt samarbeid er viktig i de fleste sosiale sammenhenger,.

«Tilpasningsdyktig» og «løsningsorientert» er også verdier Norconsult søker i den nye lederen av Skole-seksjonen, sammen med en rekke andre kvalifikasjoner og egenskaper.

– Det viktigste er etter min mening at personen er faglig dyktig, og med erfaring fra skole- eller barnehagefeltet. Vi er en relativt liten seksjon som jobber veldig tett sammen, så det er ganske flat struktur og man kan ikke gjemme seg på et kontor som seksjonsleder. Her må alle gjøre en innsats for fellesskapet. Det å knytte oss enda tettere sammen med andre seksjoner innad i Norconsult vil også være nødvendig for den videre utviklingen, så gode samarbeidsevner er et must, fastslår Lysne.

Høres dette ut som deg? Ta en kikk på stillingsutlysningen

Utformer fremtidens skoler

- Det finnes mange interessante muligheter i spenningsfeltet mellom skoleplanlegging og skoleutvikling, sier Beate Aske Løtveit.

- Det finnes mange interessante muligheter i spenningsfeltet mellom skoleplanlegging og skoleutvikling, sier Beate Aske Løtveit.

En av de andre medarbeiderne i seksjonen er Beate Aske Løtveit. Hun er pedagog, og jobben hennes består blant annet av å bistå kommuner og skoler i deres pedagogiske utviklingsarbeid.

– Som en del av et skolebyggprosjekt er vi ofte involvert med kurs, veiledning og prosessarbeid som bidrar til å utvikle lærende organisasjonskulturer, nye pedagogiske modeller for opplæringen og organisasjonsstruktur, forklarer hun.

I dette pedagogiske utviklingsarbeidet arbeider Norconsult med læring og ledelse på alle nivå i skolen og har langsiktige utviklingsprosjekter som skal hjelpe skoleledere med hvordan de kan utforme en mer fremtidsrettet skole.

– Vi er opptatt av å utnytte potensialet i koblingen mellom god arkitektur og god pedagogikk. Det kan ofte handle om å finne arealeffektive løsninger for bygget som gjør det lettere å legge opp til sambruk og flerbruk. Det er fantastisk å jobbe med noe der målet er å sørge for at alle elever får varierte læringsmiljøer og –metodikk. Det finnes mange muligheter i spenningsfeltet mellom skoleplanlegging og skoleutvikling, så denne lederjobben vil handle om mye mer enn areal, kostnader og planlegging. Her jobber vi også med prosesser, relasjoner, utvikling og innovasjon, og det er utrolig interessant, sier skoleutvikleren.

Beate forsikrer den nye lederen om at Skole-seksjonen er et bra sted å arbeide, der god kommunikasjon, ansvarsfulle medarbeidere og mye humør gjør det til en relativt enkel og intrigefri jobb å være leder.

Her kan du lære mer om de ulike arbeidsområdene til Norconsult Skole

– Bistår med kapasitet og kompetanse

Gyda Auestad skryter av Norconsult sin innsats i samarbeidet med Karmøy kommune.

Gyda Auestad skryter av Norconsult sin innsats i samarbeidet med Karmøy kommune.

At Norconsult sin Skole-seksjon gjør en god jobb for sine kunder kan Gyda Auestad skrive under på. Hun er rådgiver i oppvekst- og kulturetaten i Karmøy kommune, som har brukt Norconsult til flere skole- og barnehagerelaterte prosjekter.

– Første gangen vi brukte dem var da vi i oppvekst- og kulturetaten fikk i oppdrag å utarbeide en funksjonsbeskrivelse for en nytt skole og kultursenter som skulle bygges i kommunen vår. Det var vedtatt politisk at enterpriseformen skulle være totalentreprise. Denne enterpriseformen hadde vi liten erfaring med, og i og med at bygget også var et flerbruksbygg, så vi fort at det ville være til stor hjelp å hente inn ekstern hjelp både med tanke på nødvendig kompetanse og tid til å gjøre et grundig planleggingsarbeid. Norconsult Skole hadde den kompetansen vi trengte. De har bred erfaring fra utviklingsprosjekter i kommuner over hele Norge. Vi har fått veldig god hjelp av høy kvalitet, og kommunikasjonen har vært upåklagelig. Det har derfor vært naturlig å benytte denne kompetansen også i forbindelse med andre prosjekter innen skole- og barnehageplanlegging, sier Auestad, som tror at den nye lederen først og fremst må vite hvordan man best kan bruke den brede kompetansen som finnes i avdelingen, samt opprettholde den gode kommunikasjonen ut mot kunden.

I menyen til høyre her kan du lese mer om Norconsult sitt arbeid for Karmøy kommune, samt en rekke andre referanseprosjekter

Ansatteid suksessbedrift

Norconsult er et godt sted å jobbe, inviterer HR-direktør Fride Hærem.

Norconsult er et godt sted å jobbe, inviterer HR-direktør Fride Hærem.

Den unike selskapsstrukturen med at Norconsult er ansatteid er tiltrekkende for mange, ikke minst på grunn av det gode arbeidsmiljøet som skapes som et resultat av blant annet dette.

– Medarbeidere i Norconsult har et spesielt sterkt eierforhold til selskapet, noe som gir økt engasjement og motivasjon. Her står alle på for å få best mulig resultat, og vi er opptatt av å spille hverandre gode. En sterk bedriftskultur i kombinasjon med et fantastisk fagmiljø gjør Norconsult til et utrolig inspirerende sted å jobbe, fastslår HR-direktør Fride Hærem.

Tallenes tale viser at det stemmer. Norconsult scoret nemlig blant de ti prosent beste i Norge på trivsel da TNS Gallup foretok en arbeidsmiljøundersøkelse i bedriften, og rangeres også som en av landets mest attraktive arbeidsgivere av norske ingeniørstudenter i Karrierebarometeret.

Les mer om Norconsult