Innholdsmarkedsføring fra CCT

– Vi kan tilby lederjobber på noen av de mest spennende prosjektene i bergensregionen. Men for å holde tritt med økt oppdragsmengde, trenger vi forsterkninger, sier Småbrekke.

Tre bunnsolide fagfolk

Åmodt Entreprenør er på jakt etter avdelingsleder  som kan lede og videreutvikle selskapets grunnavdeling bestående av gravemaskiner, borvogner, dumpere og lastebiler.

I tillegg skal selskapet styrke staben  med en erfaren kalkulatør så snart som mulig. 

Kalkulatøren vil få en sentral rolle innen utarbeidelse av anbud, i tett samarbeid med Åmodt Entreprenørs prosjektledere. Vedkommende vil samarbeide tett med Constructa.

Sist, men ikke minst, trenger selskapet en anleggsleder som skal være ansvarlig for produksjon, økonomi og framdrift i noen av de mest spennende byggeprosjektene i bergensregionen.

Send e-posteller ring 95 73 60 15 for å få vite mer om stillingene.

Constructa Entreprenør og Åmodt Entreprenør er med på å bygge Framos nye hovedkontor på Florvåg på Askøy. Arbeidet skal være ferdig i 2014. (Foto: Arvid Steen)

Constructa Entreprenør og Åmodt Entreprenør er med på å bygge Framos nye hovedkontor på Florvåg på Askøy. Arbeidet skal være ferdig i 2014. (Foto: Arvid Steen)

Mye å gjøre

Konsernlederen i Constructa har store ambisjoner for Åmodt Entreprenør i løpet av årene som kommer.

– Åmodt Entreprenør  har  en solid ordrereserve for 2014, noe som gjør hverdagen for selskapet langt mer oversiktlig sammenlignet med små- og mellomstore konkurrenter, sier Thor Småbrekke.

Åmodt Entreprenør er kjent for å ha dyktige medarbeidere og et godt miljø.

Thor Småbrekke, konsernleder Constructa

Dobler omsetningen

Prosjektlederne Arnt Rune Andreassen og Fredrikke Frost Traaholt kan fortelle at Constructa-konsernet er kjent for å ha noen av de mest utfordrende byggeprosjektene i bergensregionen. (Foto: Arvid Steen)

Prosjektlederne Arnt Rune Andreassen og Fredrikke Frost Traaholt kan fortelle at Constructa-konsernet er kjent for å ha noen av de mest utfordrende byggeprosjektene i bergensregionen. (Foto: Arvid Steen)

Åmodt Entreprenør ble løftet opp fra et solid familiedrevet selskap til en datterbedrift av Constructa i 2013. Målsettingen for moderselskapet er å få løftet opp selskapet til nye høyder, blant annet via store byggeprosjekter i 2014.

– Deler av Åmodt Entreprenør har fått ny maskinpark. Nå er vi på jakt etter ledere som kan løfte selskapet videre i 2014. Vi ser for oss at de 90 ansatte i Åmodt Entreprenør vil doble resultatet fra 80 millioner kroner i omsetning i 2013, til drøyt 160 millioner i 2014. Selskapet er i stor vekst, og sammen med moderselskapet Constructa vil vi få nok av utfordrende grunn- og betongprosjekter de kommende årene, sier Småbrekke.

Jeg har jobbet i Åmodt i 30 år, og er gledelig overrasket over alle de store prosjektene vi har fått det siste året, og som kommer.

Arnt Rune Andreassen , prosjektleder Åmodt Entreprenør

Lite byråkrati og godt humør

Travel byggeplass. Constructa Entreprenør og Åmodt Entreprenør jobber i  disse dager på spreng for å holde tidskjemaet for det nye hovedkontoret til Framo på Florvåg. (Foto: Arvid Steen)

Travel byggeplass. Constructa Entreprenør og Åmodt Entreprenør jobber i disse dager på spreng for å holde tidskjemaet for det nye hovedkontoret til Framo på Florvåg. (Foto: Arvid Steen)

Åmodt Entreprenør er kjent for å ha dyktige medarbeidere og et godt miljø i bransjen. Småbrekke kan fortelle om et litt annerledes sted å jobbe.

– Selskapet er såpass lite at man har lite med byråkrati, og muligheten til å få snudd seg fort rundt. De ansatte har gode muligheter til å påvirke hverdagen og oppdragene. Samtidig er selskapet så stort at vi kan gjøre en profesjonell jobb på de største byggeprosjektene. I tillegg holder vi til i Bergen. Det er ingen som styrer oss fra Østlandet eller utlandet. Det er også et stort pluss, sier Småbrekke.