Innholdsmarkedsføring fra CCT

– En kjærkommen og reddende inntekt er nå foreslått i prosjektet Skolten Havn. Ved å flytte fremtidens cruisehavn til Dokken eller Jekteviken kan kommunen åpne for sentrumsutvikling på Skolten/Bontelabo. Dette vil gjøre Bergen til en bedre by, og bidra til løsning av mange av kommunens økonomiske problemer, sier Erik Tønjum, leder av Innsatsgruppen for Skolten Havn, som ikke har noen økonomiske tilknytninger til prosjektet og kun er opptatt av å skape et bedre Bergen.

–  Vi er klar over at mange vil være skeptiske og uenige. Slik var det også i Oslo før de startet utbyggingene i havnene der, men den kritikken stilnet etter hvert som de nye områdene tok form. Svært få vil nå gå tilbake til slik det var før på Tjuvholmen, Bjørvika og Sørenga, og jeg er ikke i tvil om at det også vil skje med Skolten Havn.

Les mer om Skolten Havn, og si din mening om prosjektet

70 000 kvadratmeter i sentrum

I Skolten-området eier nemlig kommunen grunnen sammen med havnevesenet og GC Rieber Eiendom.

– Det er også foreslått utfylling i sjøen på nærmere 50 dekar her, noe som vil gjøre at området blir rundt 100 dekar stort. Sjødybden utenfor kaiområdene tilsier at det er juridisk sannsynlig at utfyllingsområdene vil tilfalle Bergen kommune, og kommunen vil da eie nærmere 70 000 kvadratmeter som kan reguleres til sentrumsformål. Dette kan så selges til utbyggere, slik det blant annet har blitt gjort på Sørenga i Oslo med stor suksess, forteller Tønjum.

Les hvordan Sørengutstikkeren ble solgt for 940 millioner kroner

- Ved å flytte cruisehavnen til Dokken/Jekteviken kan kommunen åpne for sentrumsutvikling på Skolten/Bontelabo, mener Erik Tønjum og Innsatsgruppen for Skolten Havn.

- Ved å flytte cruisehavnen til Dokken/Jekteviken kan kommunen åpne for sentrumsutvikling på Skolten/Bontelabo, mener Erik Tønjum og Innsatsgruppen for Skolten Havn.

Kan selge for 1,5 milliarder kroner

En bil- og bussfri Bryggen vil gjøre Bergen sentrum triveligere. Og en ny tunnel vil gi fyllmasse til Skolten-prosjektet.

En bil- og bussfri Bryggen vil gjøre Bergen sentrum triveligere. Og en ny tunnel vil gi fyllmasse til Skolten-prosjektet.

I Hordaland Fylkeskommunes regionale plan for attraktive sentra er det fastsatt krav til minimums tomteutnyttelse (TU) på 200 prosent. På kommunes andel av Skolten/Bontelabo vil man etter utfylling dermed kunne bygge minimum 140 000 kvadratmeter bygningsmasse.

– Utbyggere betaler i dag inntil 15-20 000 kroner per kvadratmeter bolig de kan selge for de beste utbyggingstomtene, og noe mindre for næringsbyggtomter. Dette gir en total salgsverdi på omkring 1,5 milliarder kroner for kommunens andel, et beløp som utvilsomt vil være en etterlengtet inntekt for Bergen kommune. Riktignok er dette verdien etter utfylling i sjøen, men alle prognoser tilsier at byen vil drukne i stein fra alle planlagte vei- og tunnelprosjekter, forteller Tønjum, og utdyper:

– Det er tverrpolitisk enighet om at man ønsker å fjerne biltrafikken over Bryggen. Det er tidligere lagt til grunn at man for å kunne få det til må etablere en Bymiljøtunnel - Skansentunnelen. Denne tunnelen har ligget lenge i Bergensprogrammet, og i disse dager utarbeides det et planprogram for tunnel-prosjektet. Denne tunnelens nordre utløp vil, om planene realiseres, plasseres i nærheten av Bontelabo. Da kan massene kjøres kort avstand frem til sjøkanten og dumpes der. En slik løsning vil redusere kostnadene for tunnelen betydelig og samtidig blir det altså en liten reell kostnad for utfyllingen av kommunens grunn ved Skolten Havn.

Lær mer om disse planene

Slik kan den nye bydelen i Bergen sentrum se ut.

Slik kan den nye bydelen i Bergen sentrum se ut.

Ny sentrumsbydel til gode for Bergen

Ved å flytte cruisetrafikken bort fra Skolten Havn kan man utvikle Bergen sentrum forbi Bryggen.

Ved å flytte cruisetrafikken bort fra Skolten Havn kan man utvikle Bergen sentrum forbi Bryggen.

Innsatsgruppen for Skolten Havn ser for seg at området skal bli en ny, attraktiv sentrumsbydel med moderne boliger, tiltrekkende næringsområder, pene grøntområder med førsteklasses beliggenhet, samt butikker, promenader, uteservering og kulturtilbud. I tillegg til at man får inn 1500 millioner kroner til fellesskapet.

– 1,5 milliarder inn i kommunekassen hadde vært et enormt gode for byen. Velferdstilbud kan opprettholdes og skattetrykket lettes. Minst like viktig – Bergen sentrum får et kraftig og nødvendig løft med en ny, bilfri sentrumsbydel med fantastisk utsikt utover Byfjorden. Her må for all del ikke politikerne trå feil. Skolten Havn er en viktig del av Bergens fremtid, fastslår Tønjum, og legger til:

– Skolten-forslaget skal behandles i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel i 2016. Da vil det fremkomme om politikerne er tilstrekkelig handlekraftige, eller om problemfokus og uenighet igjen vinner frem. Jeg oppfordrer engasjerte bergensbeboere til å la sin stemme bli hørt i denne saken, og gjøre sitt for at Bergen utvikles på en så god måte som mulig.

Noen har hevdet at dette blir en bydel for «fiffen» på grunn av høye boligpriser. Til det sier Erik Tønjum:

– Nye leiligheter i sentrum vil alltid være svært attraktivt og prisene blir naturlig nok tilsvarende høye. Høye boligpriser kan likevel ikke brukes som et argument mot å bygge boliger i vårt sentrum som lider sterkt av å ha for få fastboende. Dessuten vil Skolten Havn med sine flere tusen arbeidsplasser, kulturtilbud, butikker, serveringssteder og rekreasjonstilbud være åpen for alle bergensere, på samme måte som Torgalmenningen og Strandgaten.

Si din mening om planene for Skolten Havn på Facebook

Klikk på bildet for å se reportasjen i Vestlandsrevyen

Klikk på bildet for å se reportasjen i Vestlandsrevyen