Innholdsmarkedsføring fra CCT

– På mange måter trenger Bergen sin Aker Brygge/Tjuvholmen, og heldigvis har vi allerede naturgitte muligheter til det. Skolten Havn vil bli et meget bra tilskudd til Bergen sentrum.

En bys sentrum er et svært viktig parameter for hvor attraktiv byen fremstår for overnevnte ressurser. Byer som ikke følger med utviklingen og ikke endrer seg i takt med de ledende byene vil naturligvis redusere sin relative attraktivitet.

– Nettopp dette har i lengre tid skjedd med Bergen; sentrum er i hovedtrekk uforandret, fortsatt relativt lite i utstrekning og kun med 20 000 fastboende. Ser man til Oslo har sentrum der utviklet seg voldsomt i løpet av de siste tiårene, og spesielt forrykende har utviklingen vært i den verdifulle strandsonen. Oslo fremstår, etter å ha utviklet strandsonen, som betydelig mer attraktiv enn for 25 år siden. I løpet av de samme årene har det skjedd minimalt i Bergen sentrum, og byen vår har utvilsomt tapt attraktivitet i forhold til Oslo og mange andre byer i denne perioden. Med på lasset østover har fulgt et ukjent antall høyutdannede, mange nyutdannede, internasjonale selskaper, nasjonale konsernledelser, hovedkontorer og investorkapital, fastslår Erik Tønjum.

Skolten Havn kan være løsningen 

I media

Les hva BT, BA og NRK skriver om Skolten Havn-prosjektet

Vil ha Tjuvholmen på Skolten

Han mener at Bergen nå må slå tilbake og kjempe for sin attraktivitet. Det kan gjøres på mange forskjellige måter, men utvikling av sentrum er selvsagt en svært viktig faktor.

– På mange måter trenger Bergen sin Aker Brygge/Tjuvholmen, og heldigvis har vi allerede naturgitte muligheter til det. Både Skolten/Bontelabo og Dokken/Jekteviken kan utvikles til attraktive sentrumsområder med flotte, åpne sjølinjer. Spesielt spennende er forslaget til Skolten Havn, siden man her oppnår et nytt sentrumsområde helt inntil den eksisterende sentrumskjernen. Naturligvis vil boligene her bli dyre, men Skolten Havn er hovedsakelig tilegnet de besøkende og bergensere, ikke de få tusen fastboende, påpeker Tønjum.

Følg Skolten Havn-prosjektet på Facebook

Etterlyser handlekraftige politikere

Imidlertid sysler både havnevesenet og andre grunneiere på Skolten med isolerte planer for dette området, og dersom kommunen ikke tar de nødvendige grep kan en sjelden mulighet fullstendig glippe for bergenserne for all fremtid.

– Her må politikerne stå frem og kjempe for en helhetlig plan for Skolten-området som er til innbyggernes beste. Skolten Havn vil gi Bergen det byen sårt trenger, og man kan komme relativt raskt i gang dersom politikerne viser seg å være handlekraftige, mener Tønjum.

Les mer om fremtidsplanene i Bergen

Se reportasjen om Skolten Havn i Vestlandsrevyen 12. august her.

Se reportasjen om Skolten Havn i Vestlandsrevyen 12. august her.

13. august sa Havnevesenet og flere politikere sin mening. Klikk på bildet for å se.

13. august sa Havnevesenet og flere politikere sin mening. Klikk på bildet for å se.