Innholdsmarkedsføring fra CCT

TUA sitt mål er å lage et skreddersydd opplegg som sørger for at hvert barn får hjelpen de behøver. Det inkluderer tett oppfølging og mye omsorg. Derfor oppretter TUA nå familiehjem på Østlandet. (ILLUSTRASJONSFOTO)

TUA ønsker nå å finne fosterforeldre på Østlandet som kan gi et barn en opplevelse av å være ønsket. Det er første gang de skal etablere familiehjem i denne regionen.

– Vi ser at dette er et stort behov. Flere og flere ungdom ønsker et familiehjem som kan gjøre hverdagen lettere, og vi har måttet si nei til mange. Dette skal vi nå gjøre noe med, da det er mange barn og ungdom som ville fått det bedre ved å komme i en trygg og forutsigbar familiesetting, sier Roy Frode Skavhaug.

Ønsker du å bli familiehjem? Les mer her

Lager skreddersydd opplegg

Trygghet, varme og omsorg i et godt familiehjem kan bedre livet til mange unge. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Trygghet, varme og omsorg i et godt familiehjem kan bedre livet til mange unge. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Skavhaug forklarer at barna som kommer til TUA ofte er mellom tolv og atten år gamle. De har med seg erfaringer av mangelfull omsorg, som igjen gjerne har ført til utfordringer rundt samspillet og kommunikasjon med omverdenen.  

– Det er ofte en sammenheng mellom disse. Barna kan være utagerende og utprøvende fordi de ikke er blir sett på en god måte og det kan utvikle seg til det som karakteriseres som et atferdsproblem. På bakgrunn av dette kan de i tillegg ha utviklet psykiske plager og ofte havner de i gråsonen mellom barnevern og psykisk helsevern. Vårt mål er å lage et skreddersydd opplegg som sørger for at hvert barn får den hjelpen de faktisk trenger, sier han.

Les om TUAs skreddersydde ordninger

Det kan være en krevende oppgave å være familiehjem, men samtidig er lite så givende som å bidra til at et barn får et bedre liv. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Det kan være en krevende oppgave å være familiehjem, men samtidig er lite så givende som å bidra til at et barn får et bedre liv. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Krever tålmodighet og engasjement

TUA-regionlederen forteller at de aller viktigste egenskapene i et familiehjem er tålmodighet, varme og en forståelse av at alle typer atferd handler om måter å kommunisere på.

– For å forstå budskapet må man ikke se atferden i seg selv, men søke å forstå hvorfor barnet uttrykker seg slik. Man må ha mye omsorg, men samtidig ikke være redd for å sette grenser. Et familiehjem som har godt humør og ekte engasjement, samt evner å motta veiledning, har et godt utgangspunkt for å gi barnet en positiv opplevelse og utvikling, mener Skavhaug.

Les mer om TUA

Flesteparten av de som har ønsket en trengende ungdom velkommen inn i hjemmet sitt sier at det er en utrolig givende opplevelse. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Flesteparten av de som har ønsket en trengende ungdom velkommen inn i hjemmet sitt sier at det er en utrolig givende opplevelse. (ILLUSTRASJONSFOTO)

– En givende opplevelse

TUA har lang erfaring med å skreddersy tiltak tilpasset hver enkelt barns behov, og en viktig del av det er å ha et differensiert tilbud. På Sørlandet har søsterorganisasjonen Tiltaksgruppen allerede tolv familiehjem, og enhetsleder Terje Smevold forteller om mange positive tilbakemeldinger.

– Dette er ikke en oppgave uten utfordringer, men flesteparten av de som har ønsket en trengende ungdom velkommen inn i hjemmet sitt sier at det er en utrolig givende opplevelse. Vi opplever ofte at folk ikke gir seg etter én gang, de ønsker å hjelpe flere hvis de kan, forteller Smevold, og påpeker at mange av ungdommene som har vært gjennom programmet ser på familiehjem som beste løsning:

– Alternativet til et trygt familiehjem er institusjoner eller et oppveksthjem som sannsynligvis ikke fungerer veldig bra. Det finnes ingen fullgode alternativer når de kommer til oss, og derfor er vi opptatt av å ta så godt vare på dem som mulig, fastslår han.

Les om Ralf og Inger-Lise sin erfaring som fosterfamilie eller les Linda Christensens historie i sideartikkelen her.

Som familiehjem får man kursingen, oppfølgingen og tiden som trengs for å lykkes med barnet man tar inn. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Som familiehjem får man kursingen, oppfølgingen og tiden som trengs for å lykkes med barnet man tar inn. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Gode forsterkninger skal gi suksess

I første omgang ønsker TUA Region Øst å starte i det små, og få på plass tre familiehjem på Østlandet som kan gi omsorg.

– Da kan vi gjøre oss noen erfaringer og bygge en stabil familiehjemavdeling som kan gi all støtte som trengs til familiene som sier ja til å hjelpe, forteller Skavhaug.

Familiehjemmene vil tilføres en rekke forsterkninger i form av lønn og utgiftsdekning, oppfølging, kursing, veiledning, utdanning, og engasjeres i 1/1-stilling i TUA.

– Forsterkningene tilpasses den enkelte ungdoms behov og det tilknyttes en fast veileder for familiehjemmet både som veileder for familien, oppfølging av den enkelte ungdom og som et ytre korrektiv. Veileder har døgnkontinuerlig beredskap for familiehjemmet og har det faglige ansvar for tiltaket. Så man trenger ikke være bekymret for å stå alene i arbeidet med barnet, vi legger opp til at alle nødvendige ressurser for å lykkes er tilstede, forsikrer Skavhaug.

Familiehjemmene har også regelmessige samlinger, der erfaringer utveksles, ny kunnskap formidles og hvor en skaper et sosialt fellesskap som kan støtte hverandre.

Ønsker du å bli familiehjem? Les mer her

Vil du vite mer om å bli familiehjem?