Innholdsmarkedsføring fra CCT

Lisa Marlen Heiestad gleder seg til å gå på jobb i Statnett hver dag.

Lisa Marlen Heiestad ble godt kjent med Statnett før hun fikk tilbud om fast jobb. Under studiene hadde hun sommerjobb i bedriften. Underveis i arbeidet syntes hun Statnett var et godt sted å være, så hun søkte om fast jobb – og fikk den i fjor.

– Er det mange som ikke vet hva Statnett gjør?

– For mange er det kanskje litt diffust, siden enkelthusholdninger forholder seg til en lokal strømleverandør. Men kort fortalt gjør Statnett følgende:

– Statnett eier og driver hovedparten av sentralnettet, som kan beskrives som riksveiene i norsk strømforsyning. Gjennom dette landsdekkende ledningsnettet overføres strøm fra landsdel til landsdel og over landegrensene til våre naboland. Ledningsnettet i Norge er delt i tre nivåer: sentralnett, regionalnett og lokalt distribusjonsnett, sier Lisa.

Monopol på transport av strøm

Mens det er konkurranse på produksjon og salg av kraft, er transport av strøm gjennom kraftledningene monopolvirksomhet. Prisen for denne virksomheten fastsettes etter et slags «frimerkeprinsipp». Strøm kan ikke lagres, men må produseres samtidig som den brukes.

Statnett har det nasjonale ansvaret for å frakte strømmen og sørge for at strømproduksjon og strømforbruk er i balanse.

– Jeg jobber i avdelingen Nettavregning, Vi har ansvaret for tariffering av Sentralnettet. Tariffene skal bidra til en samfunnsmessig rasjonell drift og utvikling av kraftsystemet, og vår oppgave her er altså å drive inn kostnader og gjøre utbetalinger til de kundene som henholdsvis belaster eller bidrar til å avlaste nettet.

– Min hovedoppgave består i å gjøre ukentlige beregninger av marginaltapssatser. Satsene inngår i den forbruksavhengige del av tarifferingen, og skal gjenspeile de marginale tapskostnadene Statnetts kunder påfører systemet ved uttak eller innmating av kraft på Sentralnettet, sier hun.

Spennende arbeidsplass

Lisa kan fortelle har hun har gledet seg til å gå på jobb hver dag siden hun var så heldig å komme innenfor dørstokken til Statnett via sommerjobben for tre år siden.

– Jeg hadde hatt sommerjobb her to somre tidligere og fikk et positivt inntrykk. Jeg valgte Statnett fordi det vil gi meg verdifull erfaring om en bransje jeg ønsker å fordype meg i, samt praktiske kunnskaper innenfor fagfelt relatert til min studieretning. Statnett er dessuten en bedrift i kraftig utvikling, både som organisasjon og innenfor sin virksomhet, noe som gjør det ekstra spennende å arbeide her.

Utvikler seg som ingeniør

Som sivilingeniør får hun stadig krevende oppgaver å bryne seg på, forteller hun.

– Det er alltid et stort pluss å jobbe for en arbeidsgiver der arbeidsdagen ikke blir rutine. Hos Statnett får jeg brynt meg på noen av det ypperste innen strømteknologi i landet. Jeg trives godt på jobben og lærer stort sett noe nytt hver dag, sier hun.

Hun legger til at det er en ekstra bonus at Statnett har flyttet inn i nye lokaler i Nydalen i Oslo.

– Statnett er et godt sted å begynne i arbeidslivet for nyutdannede, inviterer Lisa.

Les mer på www.statnett.no