Innholdsmarkedsføring fra CCT

Filip og Lukas er glade for at pappa Bjarne Haldorsen satte Kidsa Barnehager som førstevalg. Innen søknadsfristen 1. mars vil mange andre foreldre gjøre det samme.

Bjarne har sammen med ektefellen Tore Andre Pettersen to tvillinggutter, snart fem år gamle Filip og Lukas, i Kidsa Breistein, en av 28 Kidsa-barnehager i bergensregionen. Her har tvillingene lekt og lært siden de fikk plass for tre år siden, og foreldrene er meget fornøyd.

– Jeg mener det er meget viktig å velge riktig barnehage - et positivt barnehagemiljø har utrolig mye å si for barnas utvikling. Vi fikk anbefalt Kidsa Breistein av venner, og er så heldige at den kun ligger et par minutter unna vårt hjem, men for oss var det viktigste at guttene er i en god barnehage hvor de trives, får skikkelig oppfølging og blir tatt vare på. Og jeg tror ikke det har vært én dag siden oppstarten hvor de ikke har vært fornøyde med sin tilværelse i barnehagen, sier Bjarne.

Les mer om Kidsa Barnehager

I Kidsa Breistein har Lukas og Filip lekt og lært de siste tre årene.

I Kidsa Breistein har Lukas og Filip lekt og lært de siste tre årene.

Godt, trygt og utviklende barnehagemiljø

Det er Inger Marie Guddal Einan glad for å høre. Hun er pedagogikk- og utviklingssjef i Kidsa Barnehager, og forteller at Kidsa Barnehager jobber mye med tilknytning for å sikre barn en god, trygg og utviklende barnehagehverdag.

– Alle foreldre er litt bekymret når de sender barna sine «inn i det ukjente», og vi jobber aktivt med å gjøre overgangen fra hjemmetilværelsen så lett som mulig for både små og store. Hvert enkelt barn som kommer til oss skal føle omsorg og bli sett som et individ, så vi bruker tid på å finne ut hva barnet trenger for å skape en så god oppstartsperiode som mulig. Tiden i barnehagen skal være full av gode minner om glede, trygghet og varme, forklarer Inger Marie, og får støtte av Trine Samuelsberg, personal- og administrasjonsdirektør i Kidsa Barnehager:

– Vår oppgave er å skape et trygt og godt miljø som fører til best mulig utvikling, for hvert enkelt barn. Hvert år tar vi imot rundt 400 barn fordelt på våre 28 barnehager, og jeg håper og tror at mange foreldre vil se at Kidsa Barnehager er riktig valg for deres barn når de nå skal sende inn søknad innen 1. mars, sier Trine, og inviterer foreldre som er usikre på hva de skal velge til å ta turen innom nærmeste Kidsa-barnehage for å kjenne på atmosfæren og lære mer om hvem de ansatte er og hvordan barna blir ivaretatt.

Her finner du din nærmeste Kidsa-barnehage

For  Inger Marie Guddal Einan, Trine Samuelsberg og alle andre ansatte i Kidsa Barnehager er

For Inger Marie Guddal Einan, Trine Samuelsberg og alle andre ansatte i Kidsa Barnehager er "tilknytning" nøkkelordet i hverdagen.

Fokus på fysisk og psykisk helse

Bjarne Haldorsen er meget fornøyd med Kidsa, og anbefaler deres barnehager til andre foreldre som er nå skal finne barnehageplass til de små.

Bjarne Haldorsen er meget fornøyd med Kidsa, og anbefaler deres barnehager til andre foreldre som er nå skal finne barnehageplass til de små.

Tvillingpappa Bjarne Haldorsen sier at de som foreldre i Kidsa blir godt fulgt opp, og har et bra samarbeid og tett kommunikasjon med barnehagen.

– Siden vi første gang var på besøk for snart tre og et halvt år siden har det vært utmerket informasjonsflyt og fokus på å gjøre både oss foreldre og barna komfortable i situasjonen. Det pedagogiske opplegget er meget bra, og de ansatte i barnehagen ser barnas behov og setter i gang tiltak om det er nødvendig. I tillegg sørger de for mye fysisk aktivitet gjennom blant annet turer i nærområdet.

Nettopp det er et viktig moment for Kidsa Barnehager.

– Barnehagen er en viktig arena for utviklingen av god psykisk og fysisk helse. Erfaringene de får når de er små skaper baner i hjernen som betyr mye for deres psykiske helse som voksne, og gode erfaringer til kroppslig aktivitet er utvilsomt viktig lærdom. I friluftsåret 2015 har vi derfor et forsterket fokus på det å være ute i naturen med barna og leke, forteller Inger Marie Guddal Einan.

Lær mer om verdiene til Kidsa Barnehager

Fornøyde i nåtiden, klare for fremtiden

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobbes det hele tiden for å bli bedre og for å gi barna det beste tilbudet.

– Som en faglig sterk barnehageorganisasjon har vi ressurser som sørger for et solid pedagogisk opplegg, slik at de ansatte i barnehagen kan konsentrere seg om oppfølgingen av hvert enkelt barn. Stabile, trygge voksne som forstår deres behov resulterer i barn som lærer og utvikler seg i takt med barnets egne forutsetninger. I Kidsa Barnehager skal hvert barn erfare at de er viktig for fellesskapet og oppleve en barndom preget av trygge voksenrelasjoner, lekende vennskap og et utviklende læringsmiljø, sier Trine Samuelsberg.

– Hvis vi ikke hadde vært fornøyd med Kidsa hadde vi selvsagt tatt barna ut og prøvd et alternativ, men det er definitivt ikke noe vi har vurdert – vi er kjempefornøyd. Filip og Lukas stortrives og jeg er sikker på at de vil savne den gode oppfølgingen og de trivelige medarbeiderne i Kidsa når de neste år skal videre til skolen. Men med hjelp fra Kidsa vil de være klar for det, fastslår Bjarne Haldorsen.

Vil du søke plass i Kidsa Barnehager? Gjør det her!