MagAgenda Tag Line
Gruppe personer i naturen

 

Godt tilrettelagt naturperle

av Tore Friestad
alle foto: Jan Nordvålen

I Femund Engerdal kan du få utrolige opplevelser, frihet og ro gjennom natur og friluftsliv. – Dette ønsker vi at både gamle og unge, friske og skadde, funksjonshemmede og familier skal kunne ta del i, sier Merète Trangsrud.

 

– Universell utforming er nødvendig for noen og nyttig for alle. Om du er tre år og ustødig, eller nittitre år og ustødig, om du har brekt foten eller har bekkenløsning, eller har med barnevogn på turen, så trenger du ofte litt tilrettelegging, sier Merète Trangsrud, prosjektleder for Universell Utforming i Femund Engerdal, som ligger i Hedmark, midt mellom Oslo og Trondheim.

Les mer om uu-arbeidet i Femund Engerdal her.

Plukket ut 30 tiltak

I 2010 startet Femund Engerdal et forprosjekt for å kartlegge hva som skulle til for at produkter og natur skulle bli mer tilgjengelig for alle. Prosjektet «Universell utforming i Femund Engerdal» ble startet på bakgrunn av den nye likestillings- og diskrimineringsloven som forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens visjon om et universelt utformet Norge innen 2025.

– Dette prosjektet resulterte i en prosjektrapport som beskriver omtrent 30 tiltak for universelt utformede anlegg. Disse anleggene er fiskeplasser, rasteplasser, leirplasser, turveger, attraksjoner, utsiktspunkt og nasjonalparker. I tillegg kartla vi overnattingssteder, spisesteder og aktivitetsbedrifter på destinasjonen, forteller Trangsrud.

 
Handikappet barn blir løftet oppi en kano ved hjelp av heis

 

Følg uu-arbeidet i Femund Engerdal på Facebook.

Ambisiøst uu-mål

I 2011 gikk dette rett over i et hovedprosjekt som hadde som mål å gjennomføre så mange som mulig av disse 30 tiltakene.

– Dette var et ambisiøst mål, men vi har alltid sagt at hvis vi ikke prøver, så klarer vi det i hvert fall ikke. I tredje, og foreløpig siste, året av hovedprosjektet har vi klart omtrent en tredjedel av dette målet. Vi skulle selvfølgelig gjerne ha kommet lenger, men med tanke på utfordringene vi har støtt på, så er vi veldig fornøyd med det, fastslår prosjektlederen.

Hun forklarer at den største utfordringen har vært finansiering av de konkrete tiltakene, noe som også er mest avgjørende for gjennomføringen. Det meste av jobben i hovedprosjektet har derfor gått med til søknadsskriving.

Les mer om gjennomførte tiltak.

Jobber videre etter prosjektslutt

– En annen viktig jobb har vært å implementere universell utforming i tankegangen og handlingene til folk vi møter. Det skal lite til for å gjøre hverdagen litt enklere for alle, men det betyr så mye. Vi ønsker ikke at dette med universell utforming skal bli borte med prosjektslutt, men at dette er noe alle på destinasjonen og i kommunen jobber videre med, sier Trangsrud, og legger til:

– Destinasjon Femund Engerdal arbeider med dette fordi vi ønsker å kunne ønske alle velkommen de utrolige opplevelsene vi kan tilby, og vi skal være et reisemål som ikke diskriminerer.

Les mer om Destinasjon Femund Engerdal her.